TAHSİLAT, TAKSİT, MALİ BLOKAJ ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TAHSİLATI, TAKSİTLENDİRME VE MALİ BLOKAJ

USUL VE ESASLARI

 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen okumakta olan öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini aşağıdaki usul ve esaslara göre ödeyebilirler.

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

 

  • Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve  Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.
  • Öğrenim ücreti ödeme tarihleri her yıl Akademik Takvimde ilan edilir.
  • Üniversitemiz belirlenen öğrenim ücreti üzerinden tam ücretli ve %25,  %50, %75 ve %100 ÖSYM giriş bursu uygulamaktadır.
  • Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz kazandıkları burs oranlarından (%25,  %50, %75 ve %100 ÖSYM giriş bursu) İngilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıl yararlanmaktadırlar.
  • Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler için burs süresi bir yıl uzatılır.

 

Öğrencilerimiz şu koşulların oluşması ile burs haklarını kaybederler:

 

a)      Kayıtsız statüsüne düştüklerinde

b)      Disiplin cezası (Uyarma ve kınama dışında) aldıklarında,

c)       Burs süresini aştıklarında

d)      İç yatay geçiş yapıldığı takdirde (Üniversite yetkili kurullarının kararlarına bağlı olarak)

 

 

TAHSİLAT USULLERİ:

 

Akademik Takvimde yayımlanan ödeme tarihlerinin öğrenciler ve  aileleri tarafından izlenmesi ve buna uyulması gerekmektedir.

 

Üniversitemiz bu tarihleri www.tedu.edu.tr internet sitesinde duyurular bölümünde ve ayrıca akademik takvimde ilan etmekte,  her öğrenciye tek tek bildirim yapılmamaktadır.

 

a)      Üniversitemize kayıtlı ya da yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, öğrenim ücretlerini Güz ve Bahar yarıyılı başlarında olmak üzere 2 eşit taksitte her yıl akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında Üniversitemizin belirlemiş olduğu tahsilat araçları ile ödeyebilirler.

b)      Anlaşmalı bankamız  Denizbank  tarafından uygun koşullar da taksitlendirme uygulanacaktır.

 

 

TAHSİLAT ARAÇLARI:

 

Öğrenim ücretleri her yıl akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında ve Üniversitemizin anlaşmalı olduğu banka / bankalar aracılığı ile yapabilmektedir.

Başka bankalardan EFT ile tahsilat kabul edilmemektedir.

 

a)      Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Denizbank Cebeci Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir şubesine başvurularak,  TED Üniversitesi Öğrenim Ücreti ödenmesi talebiyle,  öğrencinin TC numarası ve adı soyadı bilgilerini belirtilerek herhangi bir havale ücreti ödemeden öğrenim ücreti ödenebilmektedir.

b)      Üniversitemizin “Ziya Gökalp Cad. No:48 Kolej Çankaya ANKARA” adresindeki Mali İşler ofisinden herhangi bir banka kredi kartı ile tek çekim olarak öğrenim ücreti ödenebilmektedir.

c)       Ankara dışındaki öğrenciler için,  kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenlerin ekteki Mail Order Formunu* eksiksiz doldurup imzalayıp 0312 418 41 48 numaralı faksa göndermeleri halinde öğrenim ücretleri Kredi kartlarından tahsil edilebilmektedir.

d)       MyTEDU Portal üzerinden herhangi bir banka kredi kartı ile Sanal POS üzerinden online olarak öğrenim ücreti ödenebilmektedir.

e)       Denizbank İnternet Şubesi ve Denizbank ATM’lerinden yapılacak ödemelerde izlenecek prosedürü görmek için tıklayınız(link is external).

 

Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.

 

MALİ BLOKAJ:

 

Akademik takvimde belirtilen son ödeme (2 Eylül 2016 )tarihine kadar öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler için  “Mali Blokaj” uygulanmaktadır. 

 

Mali blokaj uygulanan öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen “Öğrenim ücretlerinin gecikmeli olarak mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde son tarihe kadar  (7 Ekim 2016) her iş günü için o dönem için belirlenmiş olan günlük gecikme ücretini de ekleyerek ederek ödeme yapabilirler. ‘’

 

Bu süre zarfında öğrencilerimiz ders seçimi yapamayacak ve derslere giremeyeceklerdir. Ödemeyi takiben mali blokaj kalkacak ve öğrencilerimizin ders seçimi ve ders kayıtları mümkün olacaktır. Öğrenci, bu tarihe kadar da ödeme yapmaması halinde kayıtsız duruma düşerek, var ise kazanmış olduğu burs hakkını kaybedecektir.

 

GECİKME ÜCRETLERİ:

 

Her yıl Üniversite Yetkili kurulunca tutarı belirlenir ve akademik takvimde belirlenen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde takip eden ve ödeme yapılmayan her iş günü için uygulanır.

  

 

 

Ek : Mail Order Formu