Yönetmelik

Bütçe Uygulama, Mal-Hizmet Satın Alma ve İhale Yönergesi