2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri

İngilizce Dil Okulu ve Fakültelerdeki öğrenciler için 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücreti 33.500 TL+%8 KDV dir.

Eğitim ücreti 2 eşit taksit olmak üzere Güz ve Bahar yarıyılı kayıtları öncesinde akademik takvimde belirtilen son ödeme gününe kadar tahsil edilir. Öğrencilerin bursları oranında olmak üzere, öğrenim ücretinin ilk taksidi akademik yılın birinci (güz), ikinci taksidi ise ikinci (bahar) yarıyılının başında ödenir.

Akademik Takvimde belirtilen son ödeme tarihi itibari ile yapılacak ödemelerde gecikme ücreti alınacaktır. (İlgili ödeme en geç ekle/bırak veya geç kayıt tarihlerine kadar devam etmektedir.)

  2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı, Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılı öğrenim ücretleri

 

Kayıt olmak için yarıyıl standart ücreti olan 16.750 TL+KDV  yatırılır. Alınan kesin ders yüküne göre gerçek ücret tahakkuk ettirilir ve fazla / az ücret mahsuplaşması takip eden yarıyıl başında yapılır. Fakültelerde okuyan ilk yarıyıl öğrencileri standart paket programlarını alırlar, dolayısıyla standart ücret öderler. Üst yarıyıllarda ücret krediye göre yukarıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekilde saptanır. Dolayısıyla herhangi bir nedenle az ders yükü alan öğrencilerin az ücret ödeme imkanı vardır.

Geç kayıtlar ve kayıtsız öğrenci statüsü ile ilgili Yönetmelik maddeleri:

MADDE 22 – (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Senatonun ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır.

MADDE 22 - (2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ... Tekrardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri yılın ücretini öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.