Öğrencilerden Bazı Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler

TED ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİLERDEN BAZI HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER

(2017-2018 AKADEMİK YILI)

 

MEVCUT BİRİM FİYATI

2017-2018 AKADEMİK YILI İÇİN ÖNERİLER

İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce Dil Okulunda ilgili akademik yılda kayıtlı olan öğrenciler sınav ücretinden muaftır.

300 TL+KDV

300 TL+KDV

Özel Öğrenci Ders Ücreti (kredi başına)

Lisans öğrencileri için (kredi başına) 900- TL.+KDV, Eğitim Kurumları yüksek lisans Programı için 300-TL.+KDV, Diğer yüksek lisans programları için 500-TL.+KDV

Lisans dersleri için (kredi başına) 900-TL.+KDV, Eğitim Kurumları yüksek lisans programları dersleri için 300-TL.+KDV, Diğer yüksek lisans programları dersleri için 500-TL.+KDV

Öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi

Öğrenci statüsünde olanlar için bir yarıyılda 10 belge (öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi) ücretsizdir.

Öğrenci statüsünde olanlar için ilgili yarıyılda 10 belgenin aşımında yeniden 10 belge için 50-TL. ödenir.

Öğrenci statüsünde olanlar için ilgili yarıyılda 10 belgenin aşımında yeniden 10 belge için 50-TL. ödenir.

Mezunlar, kendi isteği ile veya Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda ilişiği kesilmiş olanlar için belge başına 10-TL ödenir.

TEDU öğrenci kartı

İlk kart ücretsizdir.

25-TL.

Kayıp, kullanım hatası gibi nedenlerle yenilenen kartlar için 30-TL. ödenir.

Diploma Ücreti (ikinci nüsha)

İkinci ve son nüsha için

-

150-TL.

Diploma Eki

İkinci ve üstü her bir kopya için

-

50-TL

"Aslı Gibidir" Onayı Yapılan Belgeler

TEDU Geçici Mezuniyet Belgesi, TEDU Diploması, TEDU Katalog fotokopisi, Lise diploması

Öğrenci statüsünde olanlar bu işlemler için ücret ödemez.

-

Mezunlar kendi isteği ile veya Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda ilişiği kesilmiş olanlar için sayfa başına 3-TL. ödenir.

Önceki Öğrenim Kazanımlarının Tanınması Kapsamında Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavı

-

Ders başına 900 TL+KDV