Ana içeriğe atla

Hizmetler

Mali İşler Müdürlüğü birimimizin başlıca hizmetleri;

  • Muhasebe Kayıt işlemleri, Mali Tablolar ve Raporlamaların hazırlanması,
  • Tüm maaş, ek ders, fazla mesai ve diğer ücret hesaplamalar ile maaş bordrolarının hazırlanması,
  • Personel işe giriş, işten çıkış SGK yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Sosyal güvenlik kesintilerinin hesaplanması, tahakkuku ve yasal bildirimlerin yapılması,
  • Öğrenci gelirleri ile diğer gelirlerin hesaplanması ve faturalanması
  • Mevcut kaynakların değerlendirilmesi ile satın alma işlemleri, depolanması ve dağıtılması,
  • Tüm bütçe ve bütçeleme hizmetleri,
  • Tahakkuk, Tahsilat ve Tediye ile ilgili işlemler ile mali konular ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Temizlik, güvenlik, ulaşım, tören ve diğer idari hizmetlerin organizasyonu ve yerine getirilmesi.